Historie

Kirkevik ble kjøpt i 1924 av det som den gang het Kristiania Godtemplar Ungdomslag, nå Oslo Juvente. Det har blitt funnet spor av bosetting i området helt tilbake til steinlderen og vi vet at Kirkevika har vært i bruk som anløp for båter i middelalderen. Kirkeviks nåværende byningsmasse er dog av noe nyere dato.

Gamlehuset
Vi vet ikke eksakt når gamlehuset ble bygget, men det sies at bygget har vært der siden 1700-tallet. Gamlehuset er et såkalt SEFRAK-bygg, som betyr at det må være eldre enn fra 1900. Grunnboksinformasjon bekrefter også at det har stått et bygg der ihvertfall fra 1860, og at Oslo GU-lag tok over 20 juni 1924. I følge nedtegninger fra Nesodden Kommune går eiendommen under matrikkelgården Røer. I tilegg til navnet «Kirkeviken» har stedet også gått under navnet «Skansen».

Primusen
Dette huset ble bygget i 1928, bare fire år etter at Oslo GU-lag kjøpte eiendommen.

Nyhuset
Dette huset ble bygget mellom 1956 og 1959, men planene for et hus til var til stede allerede fra 40-tallet.

Annekset
Annekset var en del av eiendommen når den ble kjøpt. Vi vet ikke eksakt alder på dette huset, utover at det er nyere enn gamlehuset.

Hurperud


20 og 30 årene
Tekst kommer!

40-årene

50- 60-tallet

70, 80 og 90 årene

2000-tallet